Bilde av at to dresskledde menn flytter store klosser

Om utvalget

Ved kongelig resolusjon 4. november 2022 ble det oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer.