Gi innspill

På denne siden kan du sende inn innspill til anskaffelsesutvalget. Alle innspill som sendes til utvalget vil bli publisert på nettsiden til utvalget.


Utvalget skal overlevere del 1 av sin leveranse 4. november 2023. I den første delleveransen skal utvalget foreslå forenkling av regelverkets struktur, forenkling av innholdet i regelverket og forenkling og tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn. Utvalget har mottatt mange gode innspill til del 1 som vil tas med i arbeidet.

Utvalget skal overlevere del 2 av sin leveranse 4. mai 2024. I den andre delleveransen skal utvalget foreslå endringer på mer avgrensede områder i regelverket.

Innspill til del 2 bør mottas innen 1. februar 2024 for at utvalget skal få nytte av innspillene.

Utvalget takker for alle bidrag. For at Utvalget skal få best mulig nytte av innspillene bør de ikke overstige to A-4 sider. Når det gjelder behandling av innspillene bemerker vi at alt blir gjennomgått og tatt til orientering selv om vi ikke har kapasitet til å besvare hver enkelt henvendelse.