Gi innspill

På denne siden kan du sende inn innspill til anskaffelsesutvalget. Alle innspill som sendes til utvalget vil bli publisert på nettsiden til utvalget.


Utvalget skal overlevere del 1 av sin leveranse 4. november 2023. For at utvalget skal få nytte av ditt innspill i arbeidet knyttet til første delleveranse må innspillet være mottatt før utgangen av mai 2023.


Utvalget takker for alle bidrag. For at Utvalget skal få best mulig nytte av innspillene bør de ikke overstige to A-4 sider. Når det gjelder behandling av innspillene bemerker vi at alt blir gjennomgått og tatt til orientering selv om vi ikke har kapasitet til å besvare hver enkelt henvendelse.