Referansegruppe

Det følger av mandatet at: «Det skal opprettes en referansegruppe med representanter fra oppdragsgivere, leverandører og andre relevante aktører. Referansegruppen skal komme med innspill til utvalget underveis i arbeidet».

I tråd med mandatet er det opprettet en referansegruppe til utvalget. Referansegruppens medlemmer er:

Sykehusinnkjøp HF

Hovedorganisasjonen Virke

Nye Veier AS

Diffia AS

Kongsberg Defence § Aerospace AS

Skanska Norge AS

Oslo kommune

Forsvarsmateriell

Statsbygg

VEAS AS

Grønn byggallianse