Universitetet i Bergen ved Seksjon for innkjøp.

Vedlagt er noen innspill fra Universitetet i Bergen ved Seksjon for innkjøp.

Innspill-til-anskaffelsesutvalget_UiB_Innkjop.pdf