Malvik kommune

Hei,

Jeg har ikke hatt tid til å gå i dybden og nyansiere, det var fristen for kort til, så jeg har skrevet ned noen tanker på et litt mer overfladisk nivå.

Det er bedre å lage en helt ny lov og forskrift enn å «reparere» den eksisterende, men alt er jo basert på EUs regelverk, så dette er kanskje ikke mulig?

Ikke la domstoler kunne overprøve KOFA med unntak av høyesterett. Dette fordi domstolene til vanlig ikke har nok spesialkompetanse innenfor fagområdet anskaffelser.

Sett nivået på bøter som KOFA kan gi til et maksimalt nivå, så man ikke ender opp med bøter til kommuner på 80 millioner! Dette går jo ut over kommuners økonomi til å gi innbyggerne tjenester. Og i praksis så blir jo at det offentlige som betaler boten til det offentlige, man flytter bare på pengene innenfor «det offentlige».

Det er et stort tolkningsgrunnlag for mange paragrafer, som jo er fornuftig på mange områder:
• men der hvor det er gjort avklaringer fra KOFA eller domstolene for å definere tolkningsgrunnlaget/-rammene, så vil det være behjelpelig å tydeliggjøring dette i selve paragrafene.
o Så slipper man å lete i KOFA-/domsavgjørelser.

• I tillegg har KOFA avgjørelser noe motstridene avgjørelser som forvirrer mer en klargjøres og KOFA endrer jo også praksis over tid. Så hva med å endre/tydeliggjøre paragrafer, så det blir mindre rom for KOFA/domstolsavgjørelser? Men dette er kanskje en umulig oppgave?

• Jeg har dessverre ikke noen praktiske eksempler på hvilke spesifikke KOFA avgjørelser som vil være nok grunnlag for å oppdatere spesifikke paragrafer. Jeg har kun et generelt inntrykk av dette.

• Avskaffe del II og øke del I og nasjonal terskelverdi til <2.2 millioner og beholde frivillig kunngjøring.