Samfunnsbedriftene

Innspill til Anskaffelsesutvalget fra Samfunnsbedriftene

Innspill-fra-Samfunnsbedriftene.pdf