Innspill fra referansegruppen

Medlemmene av referansegruppen ble som en forberedelse til møte med Anskaffelsesutvalget 18.04.23 stilt en del spørsmål. Nedenfor følger skriftlige innspill mottatt i etterkant av møtet.