Statens vegvesen

Her følger innspill fra Statens vegvesen med fire vedlegg

Innspill til lovutvalg for ny anskaffelseslov fra Statens vegvesen

Vedlegg 1 Høringsinnspill fra SVV til SD om Norgesmodellen

Vedlegg 2 VBTs merknader til SD

Vedlegg 3 Innspill til ny Norgesmodell i tidlig fase fra SVV

Vedlegg 4 Vurdering av Viken-modellen