Bergen kommune, Innkjøp konsern

Se vedlagte pdf-fil.

Innspill-til-lovutvalget-for-offentlige-anskaffelser.pdf