Advansia

Advansia AS sender med dette over innspill til Anskaffelsesutvalget på delleveranse 1, hovedsakelig vedrørende leverandørers innsynsrett. Vi beklager at dette innspillet kommer noe sent, men håper det kan tas med i det videre arbeidet.

Se vedlegg.