Bane NOR SF

Vedlagt oversendes innspill fra Bane NOR SF til anskaffelsesutvalget

Innspill-fra-Bane-NOR-SF-til-anskaffelsesutvalget-med-vedlegg.pdf