Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet sender med dette over innspill til anskaffelsesutvalget fra innkjøpsledere i Innlandet. Innspillene kom fram på samlingen «Offentlig innkjøp av norsk mat fra lokale leverandører». For mer informasjon om samlingen, se vedlagt program.

Konkrete forslag for å gjøre det enklere å kjøpe mer norsk mat i offentlig sektor:
– Heve terskelverdier
– Vurdere egne regler/terskelverdier for mat i forhold til beredskap og geografiske områder
– Sentralt godkjente leverandører/leverandører satt i system slik at kommunene er trygge   på leverandøren
– Forenkling av anbudsprosesser, vurdere å fjerne del 2 (spesialkompetanse på spesielle innkjøp)
– Klagefrist: Sette klagefrist til KOFA på offentlige anskaffelser. Innføre absolutt klagefrist, til for eksempel 3 uker
– Et klarere regelverk

Program-28062023.pdf