Innspill fra Lystgården og Bybonden i Bergen

Se vedlegg for innspill fra Lystgården og Bybonden i Bergen om kjøp fra lokale og regionale aktører.

Kjop-av-lokalmat-Innspill-og-horingsuttalelse.pdf