Bergen kommune, Innkjøp konsern

Innspill til anskaffelsesutvalget- andre delutredning