Kristian von Aphelen

Det har lenge vært krav om å benytte et konkurransegrunnlagsverktøy (KGV) for offentlige oppdragsgivere. Imidlertid mangler det reguleringer for i hvor stort omfang KGV må benyttes.
Er det tilstrekkelig å avgrense bruken av KGV til en «postkassefunksjon» for å utveksle meldinger/filer mellom oppdragsgiver og leverandører, og dermed gjennomføre evaluering på utsiden (typisk i Excel), eller bør det settes som krav at hele prosessen – inklusiv evaluering av krav – skal gjennomføres i KGV?