Trygve Harlem Losnedahl

1. Når ordet konkurranse brukes i lovforslag og forarbeider bør det fremgå om man mener en arrangert konkurranse/tevling eller konkurranse i annen betydning, som konkurransesituasjon om den enkelte kontrakt, konkurranse som markedsstruktur eller konkurranse som markedsdannende prosess. 2. Konkurranse bør ikke angis som et prinsipp. Det er for vagt og flertydig. Loven bør heller ha…

Advansia

Advansia AS sender med dette over innspill til Anskaffelsesutvalget på delleveranse 1, hovedsakelig vedrørende leverandørers innsynsrett. Vi beklager at dette innspillet kommer noe sent, men håper det kan tas med i det videre arbeidet. Se vedlegg.  

Innspill fra referansegruppen

Medlemmene av referansegruppen ble som en forberedelse til møte med Anskaffelsesutvalget 18.04.23 stilt en del spørsmål. Nedenfor følger skriftlige innspill mottatt i etterkant av møtet.

Statens vegvesen

Her følger innspill fra Statens vegvesen med fire vedlegg Innspill til lovutvalg for ny anskaffelseslov fra Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsinnspill fra SVV til SD om Norgesmodellen Vedlegg 2 VBTs merknader til SD Vedlegg 3 Innspill til ny Norgesmodell i tidlig fase fra SVV Vedlegg 4 Vurdering av Viken-modellen

Samfunnsbedriftene

Innspill til Anskaffelsesutvalget fra Samfunnsbedriftene Innspill-fra-Samfunnsbedriftene.pdf

Malvik kommune

Hei, Jeg har ikke hatt tid til å gå i dybden og nyansiere, det var fristen for kort til, så jeg har skrevet ned noen tanker på et litt mer overfladisk nivå. Det er bedre å lage en helt ny lov og forskrift enn å «reparere» den eksisterende, men alt er jo basert på EUs…

Side 1 av 2
12