Statens vegvesen

Vedlagt Innspill-fra-Statens-vegvesen-til-anskaffelsesutvalgets-andre-delutredning.pdf

Bane NOR SF

Vedlagt oversendes innspill fra Bane NOR SF til anskaffelsesutvalget Innspill-fra-Bane-NOR-SF-til-anskaffelsesutvalget-med-vedlegg.pdf

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet sender med dette over innspill til anskaffelsesutvalget fra innkjøpsledere i Innlandet. Innspillene kom fram på samlingen «Offentlig innkjøp av norsk mat fra lokale leverandører». For mer informasjon om samlingen, se vedlagt program. Konkrete forslag for å gjøre det enklere å kjøpe mer norsk mat i offentlig sektor: – Heve terskelverdier – Vurdere…

Trygve Harlem Losnedahl

1. Når ordet konkurranse brukes i lovforslag og forarbeider bør det fremgå om man mener en arrangert konkurranse/tevling eller konkurranse i annen betydning, som konkurransesituasjon om den enkelte kontrakt, konkurranse som markedsstruktur eller konkurranse som markedsdannende prosess. 2. Konkurranse bør ikke angis som et prinsipp. Det er for vagt og flertydig. Loven bør heller ha…

Side 1 av 2
12